1. sträckbänk

  sträck`bänk subst. ~en ~ar ORDLED: sträck--bänk-en
  Svensk ordbok
 2. imponderabilia

  imponderabi´lia el. imponderabi´lier subst., plur. ORDLED: im-pond-er-abil-ia, im-pond-er-abili-er
  Svensk ordbok
 3. bärkraft

  bä`rkraft subst. ~en ORDLED: bär--kraft-en
  Svensk ordbok
 4. domkraft

  dom`kraft subst. ~en ~er ORDLED: dom--kraft-en
  Svensk ordbok
 5. pendel

  pen`del subst. ~n pendlar ORDLED: pendl-ar
  Svensk ordbok
 6. barlast

  barlast [ba`r-] el. ballast [bal`-] subst. ~en ~er ORDLED: bar--last-en, bal--last-en
  Svensk ordbok
 7. böjlig

  böj`lig adj. ~t ORDLED: böj-lig
  Svensk ordbok
 8. barometer

  barome´ter subst. ~n barometrar ORDLED: baro-metr-ar
  Svensk ordbok
 9. gravitera

  gravite´ra verb ~de ~t ORDLED: grav-it-er-ar SUBST.: graviterande, gravitering; gravitation
  Svensk ordbok
 10. glaciär

  glaciä´r subst. ~en ~er ORDLED: glaci-är-en
  Svensk ordbok