1. värdera

  värde´ra verb ~de ~t ORDLED: värd-er-ar SUBST.: värderande, värdering
  Svensk ordbok
 2. knaka

  kna`ka verb ~de ~t ORDLED: knak-ar SUBST.: knakande, knakning; knak
  Svensk ordbok
 3. braka

  bra`ka verb ~de ~t ORDLED: brak-ar SUBST.: brakande; brak
  Svensk ordbok
 4. svikta

  svik`ta verb ~de ~t ORDLED: svikt-ar SUBST.: sviktande, sviktning
  Svensk ordbok
 5. tung

  tung adj. ~t, komp. tyngre [tyŋ´-], superl. tyngst ORDLED: tyng-re
  Svensk ordbok
 6. vikt

  vikt subst. ~en ~er ORDLED: vikt-en
  Svensk ordbok
 7. bräcka

  1bräck`a verb bräckte bräckt, pres. bräcker ORDLED: bräck-er SUBST.: bräckande, bräckning (till 3--5)
  Svensk ordbok
 8. skatt

  skatt subst. ~en ~er ORDLED: skatt-en
  Svensk ordbok
 9. sten

  sten subst. ~en ~ar ORDLED: sten-en
  Svensk ordbok
 10. tryck

  tryck subst. ~et, plur. ~, best. plur. ~en ORDLED: tryck-et
  Svensk ordbok