1. Oliver Cromwell

  Cromwell, Oliver, född 25 april 1599, död 3 september 1658, engelsk militär och statsman; jämför släktartikel Cromwell.
 2. tysk mat

  tysk mat. Himmel und Erde, ’himmel och jord’, är sinnebilden för dagens tyska kök, raffinerat och bondskt (och även namnet på ett populärt äppel- och potatismos).

 3. Gary Cooper

  Cooper, Frank ( Gary), 1901–61, amerikansk skådespelare.
 4. gravitationsdamm

  gravitationsdamm, dammbyggnad som med hjälp av sin egen tyngd ger erforderlig stabilitet mot vattentrycket.
 5. vikt

  vikt, äldre term för massa.
 6. Mykene

  Mykene (grekiska Mykēnai eller Mykēnē), arkeologisk fyndort 11 km norr om Argos, Grekland.
 7. harmonisk oscillator

  harmonisk oscillator, föremål som genomlöper harmoniska svängningar kring ett jämviktsläge.
 8. askes

  askes, andlig träning, sträng återhållsamhet i det yttre för att vinna inre koncentration, t.ex. genom fasta, vaka eller sexuell avhållsamhet.
 9. Carl Eldh

  Eldh, Carl, 1873–1954, skulptör, professors namn 1936, bror till Albert Eldh och kusin till Hjalmar Eldh.
 10. supernova

  supernova är en exploderande stjärna.