1. tyroxin

  tyroxin, tetrajodtyronin, T4, sköldkörtelhormon med fyra jodatomer.
 2. tyroxinbindande proteiner

  tyroxinbindande proteiner, gemensamt namn för tyroxinbindande globulin och transtyretin som i blodplasma är transportproteiner för sköldkörtelhormoner, främst tyroxin.
 3. hormoner

  hormoner, molekyler som bildas och frisätts från endokrina celler och som utövar en verkan på andra celler.

 4. tillväxthormon

  tillväxthormon, engelska growth hormone (GH), somatotropin, proteinhormon som hos människa och ryggradsdjur bildas i hypofysens framlob; det stimulerar tillväxt och påverkar ämnesomsättningen.

 5. sköldkörtel

  sköldkörtel, tyreoidea, glandula thyreoidea, hos ryggradsdjur endokrin körtel vars hormoner bl.a. stimulerar ämnesomsättning, tillväxt och nervsystemets mognad; hos groddjur kontrollerar sköldkörteln metamorfosen från larv till vuxen individ.
 6. tyreoideastimulerande hormon

  tyreoideastimulerande hormon, TSH, tyreotropt hormon, sköldkörtelstimulerande hormon, glykoprotein från hypofysens framlob som stimulerar bildning av trijodtyronin och tyroxin i sköldkörteln och insöndring (frisättning till blodet) av dessa hormoner.
 7. plasmaproteiner

  plasmaproteiner, blodproteiner, samlingsnamn för proteiner som till stor del eller i hög koncentration finns i blodplasma.
 8. struma

  struma, förstoring av sköldkörteln.

 9. hypotyreos

  hypotyreos, hypotyreoidism, underfunktion i sköldkörteln (tyreoidea) med bristfällig bildning av hormonerna trijodtyronin och tyroxin.
 10. glukosinolater

  glukosinolater, tioglukosider , senapsoljeglukosider, glykosinolater, glykosider i vilkas aglykon ingår svavel.