1. Levaxin

  Levaxin ®, handelsnamn på syntetiskt framställt tyroxin, ett sköldkörtelhormon som används för behandling av hypotyreos, dvs. när sköldkörteln bildar för lite hormoner.
 2. 3,5-dijodtyrosin

  3,5-dijodtyrosin, svagt gulfärgat, kristallint ämne av aminosyratyp som finns i vissa marina organismer (koraller, svampar) samt i människans sköldkörtel.
 3. propyltiouracil

  propyltiouracil, läkemedel av typ ty­reo­sta­tikum, som via hämning av enzymet peroxidas i sköldkörteln motverkar oxidationen av jodid och därmed berövar sköldkörtelcellerna jod, som erfordras för bildning av sköldkörtelhormon (trijodtyronin och tyroxin).
 4. selenocystein

  selenocystein, form av aminosyran cystein där svavelatomen är ersatt med en selenatom.
 5. trijodtyronin

  trijodtyronin, T3 , det biologiskt mest aktiva av sköldkörtelns hormoner.
 6. tyreoglobulin

  tyreoglobulin, protein i sköldkörtelns folliklar som utgör lagringsformen för hormonerna trijodtyronin och tyroxin.
 7. Edward C. Kendall

  Kendall, Edward Calvin, 1886–1972, amerikansk biokemist, verksam vid Mayo-kliniken, Rochester, Minnesota.

 8. fåglar

  fåglar, Aves, klass ryggradsdjur med ca 9 800 nu levande arter.
 9. groddjur

  groddjur, amfibier, Amphibia, klass ryggradsdjur med drygt 4 000 nu levande arter fördelade på de tre ordningarna stjärtgroddjur, stjärtlösa groddjur och maskgroddjur.

 10. hypofys

  hypofys, det undre hjärnbihanget, ryggradsdjurens centrala endokrina organ.