1. jod

    jod, grundämne hörande till halogenerna i periodiska systemets grupp 17 (VII B), kemiskt tecken I.
  2. tillväxt

    tillväxt, ökning av individers, organs eller cellers volym, vikt, storlek eller antal orsakad av ökning av cellantal, cellvolym och extracellulärt material (hos djur kalciumsalter i skelett, kollagen i bindväv).