1. uddrim

  uddrim, ljudöverensstämmelse i ords början, se allitteration.
 2. udd

  udd subst. ~en ~ar ORDLED: udd-en
  Svensk ordbok
 3. udde

  udde är en liten halvö, en del av kusten som skjuter ut i en sjö eller ett hav.
 4. Uddevallabron

  Uddevallabron, Sunningesundsbron, motorvägsbro över Byfjorden utanför Uddevalla, påbörjad 1996 och färdigställd 2000.
 5. uddljud

  uddljud, ljud som kommer först i ett ord.
 6. Uddevalla

  Uddevalla, kommun i Bohuslän (Västra Götalands län).

 7. Udd-djupet

  Udd-djupet, fjärd i östra Uppland; för belägenhet se landskapskarta Uppland.
 8. udda tal

  udda tal, heltal som inte är delbart med 2. Exempel på udda tal är 5 och −7.
 9. udda kärna

  udda kärna, atomkärna som består av ett udda antal nukleoner (protoner eller neutroner).
 10. udda funktion

  udda funktion, en matematisk funktion ƒ vars värde men inte absolutbelopp ändras när tecknet på variabeln ändras: ƒ(− x) = −ƒ( x) för alla x.