1. kloss

  2kloss [klås´] adv.
  Svensk ordbok
 2. uppgrundning

  upp`grundning subst. ~en ~ar ORDLED: upp--grund-ning-en
  Svensk ordbok
 3. cabotage

  cabotage [-ta´ʃ] subst. ~t [-a´ʃet] ORDLED: cabot-ag-et
  Svensk ordbok
 4. ligga över

  ligga ö´ver verb låg legat, pres. ligger ORDLED: ligg-er SUBST.: överliggande (till 1)
  Svensk ordbok
 5. nabb

  nabb subst. ~en ~ar el. nabb`e ~n nabbar ORDLED: nabb-en
  Svensk ordbok
 6. odds

  odds [åd´s] subst. ~et, plur. ~, best. plur. ~en ORDLED: odds-et
  Svensk ordbok
 7. förblöda

  förblö´da verb förblödde förblött, pres. förblöder ORDLED: för-blöd-er SUBST.: förblödande, förblödning
  Svensk ordbok
 8. knivsudd

  kni`vsudd subst. ~en ~ar ORDLED: knivs--udd-en
  Svensk ordbok
 9. stimulus

  sti´mulus subst., plur. stimuli el. ~, n-genus el. neutr. ORDLED: stimul-us
  Svensk ordbok
 10. skate

  ska`te subst. ~n skatar ORDLED: skat-en
  Svensk ordbok