1. sjömärke

  sjö`märke subst. ~t ~n ORDLED: sjö--märk-et
  Svensk ordbok
 2. ytterst

  ytt´erst adv., superl.
  Svensk ordbok
 3. födelsenummer

  fö`delsenummer subst. födelsenumret, plur. ~, best. plur. födelsenumren el. ~na ORDLED: föd-else--numr-et
  Svensk ordbok
 4. club-blazer

  club-blazer [klub`-] subst. ~n club-blazrar ORDLED: club--blaz-ern
  Svensk ordbok
 5. komplementmängd

  komplemen`tmängd subst. ~en ~er ORDLED: kom-ple-ment--mängd-en
  Svensk ordbok
 6. hetvägg

  he`tvägg subst. ~en ~ar ORDLED: het--vägg-en
  Svensk ordbok
 7. rundning

  run`dning subst. ~en ~ar ORDLED: rund-ning-en
  Svensk ordbok
 8. både

  1bå`de konj.
  Svensk ordbok
 9. tråckla

  tråck`la verb ~de ~t ORDLED: tråckl-ar SUBST.: tråcklande, tråckling
  Svensk ordbok
 10. mäktighet

  mäk`tighet subst. ~en ORDLED: mäkt-ig-het-en
  Svensk ordbok