1. Uddevallabron

  Uddevallabron, Sunningesundsbron, motorvägsbro över Byfjorden utanför Uddevalla, påbörjad 1996 och färdigställd 2000.
 2. Uddevalla

  Uddevalla, centralort (stad) i Uddevalla kommun, Bohuslän (Västra Götalands län), 84 km norr om Göteborg; 34 781 invånare (2016).

 3. uddatalsmetoden

  uddatalsmetoden, metod för att fördela mandaten, vanligen mellan partier, vid proportionella val.
 4. udda tal

  udda tal, heltal som inte är delbart med 2. Exempel på udda tal är 5 och −7.
 5. jämkade uddatalsmetoden

  jämkade uddatalsmetoden, princip för mandatfördelning inom en valkrets, syftande till proportionalitet, använt i Sverige vid allmänna val sedan 1954.

 6. uddatåiga hovdjur

  uddatåiga hovdjur, Perissodactyla , ordning däggdjur med familjerna hästdjur, noshörningar och tapirer.
 7. udda funktion

  udda funktion, en matematisk funktion ƒ vars värde men inte absolutbelopp ändras när tecknet på variabeln ändras: ƒ(− x) = −ƒ( x) för alla x.
 8. uddrim

  uddrim, ljudöverensstämmelse i ords början, se allitteration.
 9. uddljud

  uddljud, ljud som kommer först i ett ord.
 10. Udd-djupet

  Udd-djupet, fjärd i östra Uppland; för belägenhet se landskapskarta Uppland.