1. Uddjaur

  Uddjaur, även Uddjaure, sjö i Lappland i Skellefteälvens sjösystem i lågfjällzonen; 252 km 2.
 2. Uddeholmskoncernen

  Uddeholmskoncernen, järn- och skogsindustriföretag som under två sekler var dominerande bruksföretag i Värmland.
 3. uddsnitt

  uddsnitt, kilsnitt , ornament i form av triangulära urtag med två lodrätt nedskurna sidor och den tredje skuren snett ned mot de båda andra, varigenom snittet blir djupast vid triangelns ena spets.
 4. Uddebo

  Uddebo, tätort i Tranemo kommun, Västergötland (Västra Götalands län), 8 km väster om Tranemo; 220 invånare (2016).

 5. Uddeholm

  Uddeholm, tätort i Hagfors kommun, Värmland (Värmlands län), 5 km väster om Hagfors; 619 invånare (2016).

 6. Uddheden

  Uddheden, tätort i Sunne kommun, Värmland (Värmlands län), 20 km nordväst om Sunne; 266 invånare (2016).

 7. Uddevalla

  Uddevalla, kommun i Bohuslän (Västra Götalands län).

 8. Ölands södra udde

  Ölands södra udde, udde som sedan 1946 upptas av Ottenby fågelstation (jämför Ottenby).
 9. kust

  kust, den landskapszon där land möter hav eller större insjöar.

 10. Monaco

  Monaco, stat i Europa.