1. Egeiska havet

  Egeiska havet, grekiska Aigaíon Pélagos, turkiska Ege Deniz, del av Medelhavet mellan den grekiska halvön och Mindre Asiens västkust. Egeiska havet begränsas i norr av den makedoniska kusten.
 2. vete

  vete, brödvete, borstvete, vanligt vete, Triticum aestivum ssp. aestivum (synonym T. aestivum), underart i familjen gräs, ibland betraktad som art.

 3. Ölands södra udde

  Ölands södra udde, udde som sedan 1946 upptas av Ottenby fågelstation (jämför Ottenby).
 4. Anna Hofman-Uddgren

  Hofman-Uddgren, Anna, 1868–1947, varietéartist, teaterchef och filmregissör.
 5. formalism

  formalism, i allmän bemärkelse betonande av formens (i motsats till innehållets) betydelse eller strängt iakttagande av formerna för något; även ett formaliserat system för att beteckna något.
 6. ätstörningar

  ätstörningar, tillstånd som kännetecknas av problem med ätande, aptit och vikt.
 7. Nauru

  Nauru, stat i Stilla havet, mellan Mikronesien och Melanesien, cirka 50 km söder om ekvatorn.

 8. skånska kriget

  skånska kriget, krig 1675–79 mellan Danmark och Sverige.
 9. attiska sjöförbundet

  attiska sjöförbundet, benämning på två försvarsförbund mellan Athen och stater i och kring Egeiska havet.
 10. borg

  borg, en vanligen bebodd befästningsanläggning från äldre tid.