1. jorduggla

  jo`rduggla subst. ~n jordugglor ORDLED: jord--uggl-an
  Svensk ordbok
 2. berguv

  berguv [ber`j-] subst. ~en ~ar ORDLED: berg--uv-en
  Svensk ordbok
 3. uv

  uv subst. ~en ~ar ORDLED: uv-en
  Svensk ordbok
 4. mosse

  mosse [mås`e] subst. ~n mossar ORDLED: moss-en
  Svensk ordbok
 5. hoa

  ho`a verb ~de ~t ORDLED: ho-ar SUBST.: hoande
  Svensk ordbok
 6. tornuggla

  to`rnuggla subst. ~n tornugglor ORDLED: torn--uggl-an
  Svensk ordbok
 7. nattskärra

  natt`skärra subst. ~n nattskärror ORDLED: natt--skärr-an
  Svensk ordbok
 8. kammare

  kamm`are subst. ~n äv. kammarn, plur. kamrar el. ~, best. plur. kamrarna ORDLED: kamr-ar
  Svensk ordbok