1. tornugglor

  tornugglor, Tytonidae, familj ugglor med 13–15 arter.
 2. Glaucidium

  Glaucidium, det vetenskapliga namnet på ett släkte ugglor med knappt 20 arter utbredda över hela jorden utom i den australiska regionen och med en art i Sverige, sparvuggla.
 3. Laurion

  Laurion, grekiska Laureion, nygrekiska Lavrion, stad på Attika, östra Grekland; 8 800 invånare (2010).
 4. ordning

  ordning, kategori i det biologiska hierarkiska systemet, använd på nivån mellan klass och familj.
 5. fiskuvar

  fiskuvar, Ketupa, släkte äkta ugglor med fyra arter i Asien, bl.a. brun fiskuv.
 6. Svensk Tidskrift

  Svensk Tidskrift, obunden konservativ idétidskrift, utgiven med sex nummer per år, grundad i nuvarande form 1911 av Eli F. Heckscher och Gösta Bagge men med anor från 1870.
 7. ringduva

  ringduva är en fågel.
 8. Bubo

  Bubo, det vetenskapliga namnet på ett släkte ugglor som förekommer i Nya och Gamla världen men saknas i Australien.
 9. Carna

  Carna, Crane, romersk gudinna, som enligt Ovidius, ”Fasti” 6, beskyddade husdörren och skrämde bort rovgiriga ugglor från barnens vaggor.
 10. spyboll

  spyboll, ofta långsträckt boll av osmältbara födorester (bl.a. hår, ben, fiskfjäll och insektstäckvingar) som olika djur spyr upp.