1. dagrovfåglar

  dagrovfåglar, äldre benämning på ordningen Falconiformes, som tidigare omfattade alla rovfåglar.
 2. sparvuggla

  sparvuggla, Glaucidium passerinum , art i fågelfamiljen äkta ugglor. Den är ca 16–17 cm lång och Europas minsta uggla.
 3. fiskugglor

  fiskugglor, Scotopelia , släkte äkta ugglor med tre arter i Afrika.
 4. hieroglyfer

  hieroglyfer kallas skrifttecknen i det forntida Egypten.
 5. pärluggla

  pärluggla, Aegolius funereus, art i fågelfamiljen äkta ugglor.
 6. Athen

  Athen, Aten, grekiska Athēnai, nygrekiska Athinai, huvudstad och största stad i Grekland; 753 500 invånare (2010), i storstadsområdet 3,8 miljoner.
 7. brännare

  brännare, fartyg som under segelepokens tid användes till att sätta fientliga fartyg i brand.
 8. brun fiskuv

  brun fiskuv, Ketupa zeylonensis , art i fågelfamiljen äkta ugglor.
 9. uvar

  uvar, Bubo , släkte ugglor med tolv arter, alla utom virginiauv ( B. virginianus) i Gamla världen; i Sverige finns berguv.
 10. Iskra

  Iskra, jazzgrupp bildad 1971 av bl.a. Tuomo Haapala, Arvid Uggla, Jörgen Adolfsson och Sune Spångberg.