1. finsk-ugriska språk

  finsk-ugriska språk, språkgrupp som sedan urminnes tid har sin utbredning i tajgans skogsbälte från floden Ob och västerut.
 2. finsk-ugriska religioner

  finsk-ugriska religioner, de inhemska, sinsemellan mycket olika religionsformerna hos de folk som talar finsk-ugriska språk.
 3. ugriska språk

  ugriska språk, gren av de finsk-ugriska språken bestående av ungerska och dess närmast besläktade språk, chantiska och mansiska.
 4. finsk-ugriska folk

  finsk-ugriska folk, de folk som talar finsk-ugriska språk.
 5. religion

  religion, en kulturyttring som inte låter sig infångas under någon generellt accepterad, heltäckande definition.

 6. samiska

  samiska, tidigare lapska, finsk-ugriskt språk som har sitt kärnområde i norra Skandinavien, i norra Finland och på Kolahalvön.
 7. meänkieli

  meänkieli, tidigare benämnd tornedalsfinska, ett språk som talas i svenska Tornedalen och Malmfälten.
 8. Eila

  Eila, kvinnonamn, möjligen av finsk-ugriskt ursprung.
 9. baltiska språk

  baltiska språk, gren av den indoeuropeiska språkfamiljen omfattande litauiska, lettiska, den på 1600-talet utdöda preussiskan samt de tidigare försvunna kuriska, jatvingiska, semgalliska och seliska.

 10. slaver

  slaver, samlingsbenämning på folk som talar slaviska språk.