1. slaver

  slaver, samlingsbenämning på folk som talar slaviska språk.
 2. mari

  mari, mariska, ett finsk-ugriskt språk; se vidare marier.
 3. ungerska

  ungerska, ett finsk-ugriskt språk som talas som modersmål av 12,6 miljoner (2010), varav merparten i Ungern samt av större grupper i grannländerna Rumänien, Slovakien, Österrike, Serbien och Ukraina samt av mindre grupper utvandrare i många andra länder, bl.a. USA, Tyskland, Israel och Sverige.
 4. samisk religion

  samisk religion, se samer (Religion).
 5. udmurtiska

  udmurtiska, tidigare votjakiska, finsk-ugriskt språk som talas av mer än 500 000 personer, de flesta bosatta i Udmurtien men även av mindre grupper i Basjkirien och Tatarstan.
 6. udmurter

  udmurter, till 1931 kallade votjaker, ett finsk-ugriskt folk inom Ryska federationen, bosatt huvudsakligen mellan floderna Kama och Vjatka, norr om den stora Volgakröken och bort mot Uralbergen.
 7. östersjöfinska språk

  östersjöfinska språk, en grupp inom de finsk-ugriska språken av sinsemellan tämligen närbesläktade språk som talas runt Finska viken och Rigabukten.
 8. Livland

  Livland, latin Livonia, historisk region i Baltikum.
 9. komer

  komer, tidigare kallade syrjäner, tillsammans med udmurter och komi-permjaker den permiska grenen bland de finsk-ugriska folken i Ryska federationen.
 10. Uuno Sirelius

  Sirelius, Uuno, 1872–1929, finländsk museiman och etnolog, tjänsteman vid Nationalmuseum i Helsingfors 1900–21, professor i finsk–ugrisk etnografi vid Helsingfors universitet från 1921.