1. marier

  marier, tidigare kallade tjeremisser, folk som lever i republiken Mari, Ryska federationen, mellan Volgas bifloder Vjatka och Vetluga.
 2. udmurtiska

  udmurtiska, tidigare votjakiska, finsk-ugriskt språk som talas av mer än 500 000 personer, de flesta bosatta i Udmurtien men även av mindre grupper i Basjkirien och Tatarstan.
 3. Kurland

  Kurland, lettiska Kurzeme, historisk benämning på ett landområde väster och söder om Rigabukten som i dag tillhör Lettland.
 4. Livland

  Livland, latin Livonia, historisk region i Baltikum.
 5. tundra

  tundra, det skoglösa området mellan barrskogsområdet (tajgan) och området med hav eller glaciärer särskilt i norra Europa och Asien och arktiska Kanada.

 6. finnar

  finnar, det finsktalande folk som är bosatt huvudsakligen i Finland samt i angränsande delar av Sverige, Norge, Estland och Ryska federationen.

 7. mariska

  mariska, mari , finsk-ugriskt språk, se marier.
 8. fornbaltisk religion

  fornbaltisk religion, den förkristna tro och sed som omfattades av de nu utdöda fornpreussarna samt av letter och litauer.
 9. ester

  ester, finsk-ugriskt folk i norra Baltikum, huvudbefolkningen i Estland (930 000, 2009), som jämte minoriteter av utflyttade ester i andra länder, däribland Ryska federationen (26 600), Sverige (26 000), USA (25 000), Kanada (22 000), Finland (20 000), Australien (6 300), Storbritannien (4 500) och Ukraina (4 300), talar estniska.

 10. voguliska

  voguliska, tidigare benämning på det finsk-ugriska språket mansiska.