1. voter

  voter , votiska vadja, finsk-ugriskt folk i Ingermanland, främst i höglandet öster om Narva, numera i det närmaste utdött (jämför votiska).
 2. ingrer

  ingrer (ryska izjory, finska inkerikot), finsk-ugriskt folk bosatt i det historiska landskapet Ingermanland.

 3. finnar

  finnar, det finsktalande folk som är bosatt huvudsakligen i Finland samt i angränsande delar av Sverige, Norge, Estland och Ryska federationen.

 4. mariska

  mariska, mari , finsk-ugriskt språk, se marier.
 5. voguliska

  voguliska, tidigare benämning på det finsk-ugriska språket mansiska.
 6. tjeremissiska

  tjeremissiska, äldre benämning på det finsk-ugriska språket mari.
 7. voguler

  voguler, äldre benämning på det finsk-ugriska folket manser i västra Sibirien.
 8. syrjäner

  syrjäner, äldre namn på komer, ett finsk-ugriskt folk i nordöstra Ryska federationen.
 9. permjaker

  permjaker, komi-permjaker , finsk-ugriskt folk i Ryska federationen, se komer.
 10. mansiska

  mansiska, mansi, ett finsk-ugriskt språk; se vidare manser.