1. mansiska

  mansiska, mansi, ett finsk-ugriskt språk; se vidare manser.
 2. permier

  permier, de finsk-ugriska folk på Uralbergens västsida som talar permiska språk, dvs. komer (syrjäner), komi-perjaker och udmurter (votjaker).
 3. volgafinska språk

  volgafinska språk, gemensam benämning på de finsk-ugriska språken mari (se marier) och mordvinska.
 4. språk

  språk är det vi använder när vi talar och skriver.

 5. Fenno-Ugrica Suecana

  Fenno-Ugrica Suecana, vetenskaplig tidskrift för finsk-ugrisk språk- och litteraturforskning i Sverige vilken gavs ut mellan 1978 och 1994.
 6. Johan Reinhold Aspelin

  Aspelin, Johan Reinhold, 1842–1915, finländsk arkeolog, professor i Helsingfors 1878–85, statsarkeolog 1885–1915.
 7. Paavo Ravila

  Ravila, Paavo, 1902–71, finländsk språkforskare, professor i finska vid Åbo universitet 1934–49, i finsk-ugriska språk vid Helsingfors universitet 1949–56, rektor där 1953–56, universitetskansler 1963–68, ledamot av Finlands akademi 1956.
 8. Otto Donner

  Donner, Otto, 1835–1909, finländsk filolog och politiker; jämför släktartikel Donner.
 9. Knut Bergsland

  Bergsland, Knut, 1914–98, norsk språkforskare, professor i finsk-ugriska språk i Oslo 1947–81.
 10. Sámuel Gyarmathi

  Gyarmathi, Sámuel, 1751–1830, ungersk läkare och språkvetenskapsman.