1. Finland

  Finland, stat i Nordeuropa.

 2. språk

  språk är det vi använder när vi talar och skriver.

 3. Fenno-Ugrica Suecana

  Fenno-Ugrica Suecana, vetenskaplig tidskrift för finsk-ugrisk språk- och litteraturforskning i Sverige vilken gavs ut mellan 1978 och 1994.
 4. Johan Reinhold Aspelin

  Aspelin, Johan Reinhold, 1842–1915, finländsk arkeolog, professor i Helsingfors 1878–85, statsarkeolog 1885–1915.
 5. Paavo Ravila

  Ravila, Paavo, 1902–71, finländsk språkforskare, professor i finska vid Åbo universitet 1934–49, i finsk-ugriska språk vid Helsingfors universitet 1949–56, rektor där 1953–56, universitetskansler 1963–68, ledamot av Finlands akademi 1956.
 6. Otto Donner

  Donner, Otto, 1835–1909, finländsk filolog och politiker; jämför släktartikel Donner.
 7. östersjöfinska språk

  östersjöfinska språk, en grupp inom de finsk-ugriska språken av sinsemellan tämligen närbesläktade språk som talas runt Finska viken och Rigabukten.
 8. Knut Bergsland

  Bergsland, Knut, 1914–98, norsk språkforskare, professor i finsk-ugriska språk i Oslo 1947–81.
 9. Sámuel Gyarmathi

  Gyarmathi, Sámuel, 1751–1830, ungersk läkare och språkvetenskapsman.
 10. Kalevi Wiik

  Wiik, Kalevi, 1932–2015, finländsk språkforskare.