1. Europa

  Europa, jordens minsta världsdel efter Oceanien, utgörande 1/5 av kontinenten Eurasien.

 2. Emil Nestor Setälä

  Setälä, Emil Nestor, 1864–1935, finländsk språkforskare och politiker, professor i finska språket och litteraturen i Helsingfors 1893–1929, Finlands utrikesminister 1925–26.
 3. Uuno Sirelius

  Sirelius, Uuno, 1872–1929, finländsk museiman och etnolog, tjänsteman vid Nationalmuseum i Helsingfors 1900–21, professor i finsk–ugrisk etnografi vid Helsingfors universitet från 1921.
 4. Uno Harva

  Harva (till 1927 Holmberg), Uno, 1882–1949, finländsk religionshistoriker, sociolog och folklorist, professor i sociologi vid Åbo universitet 1926.
 5. translativ

  translativ, kasus i vissa finsk-ugriska språk, t.ex. finska (med ändelsen - ksi), vars huvudfunktion är att markera predikativ till förändringsverb, t.ex. iloinen (nominativ) ’glad’ men Pekka tuli iloiseksi (translativ) ’Pekka blev glad’.
 6. petjeneger

  petjeneger, turkiskt nomadfolk med inslag av sarmatiska och finsk-ugriska stammar, vilket under 800-talet bodde mellan Volga och Ural.
 7. Lennart Meri

  Meri, Lennart, 1929–2006, estnisk politiker, president 1992–2001.
 8. Björn Collinder

  Collinder, Björn, 1894–1983, språkvetenskapsman, professor i finsk-ugriska språk, särskilt finska och lapska, i Uppsala 1933–61; son till Erik Collinder, bror till Per Collinder.
 9. Karl B Wiklund

  Wiklund, Karl Bernhard, 1868–1934, professor i finsk-ugrisk språkforskning i Uppsala 1905–33.
 10. Vilhelm Thomsen

  Thomsen, Vilhelm, 1842–1927, dansk språkforskare, professor i jämförande språkvetenskap i Köpenhamn 1887–1913.