1. Värttinä

  Värttinä, finländsk världsmusikgrupp, bildad 1983 av systrarna Sari (född 1967) och Mari Kaasinen (född 1971), sångerskor och kantelespelare.
 2. Vladimir-Suzdal

  Vladimir-Suzdal , medeltida ryskt furstendöme i området mellan floderna Oka och Volga.
 3. voter

  voter , votiska vadja, finsk-ugriskt folk i Ingermanland, främst i höglandet öster om Narva, numera i det närmaste utdött (jämför votiska).
 4. Matthias Alexander Castrén

  Castrén, Matthias ( Mathias) Alexander, 1813–52, finländsk etnograf och språkvetenskapsman, professor i finska språket och litteraturen i Helsingfors från 1851, en av den finsk-ugriska språkforskningens grundläggare; jämför släktartikel Castrén.
 5. Ungern

  Ungern är ett land i mellersta Europa.

 6. mordvinska

  mordvinska, ett av de största finsk-ugriska språken, modersmål för 580 000 personer.
 7. udmurter

  udmurter, till 1931 kallade votjaker, ett finsk-ugriskt folk inom Ryska federationen, bosatt huvudsakligen mellan floderna Kama och Vjatka, norr om den stora Volgakröken och bort mot Uralbergen.
 8. Lettland

  Lettland, stat vid Östersjön.

 9. cirkumpolära folk

  cirkumpolära folk, folk som bor i det cirkumpolära området, dvs. de arktiska och subarktiska tundre- och skogsområdena i norra Eurasien och norra Nordamerika samt på Grönland.
 10. Estland

  Estland, stat vid Östersjön.