1. prosodi

  prosodi, den gren inom fonetiken som studerar det talade språkets rytm och melodi.
 2. samer

  samer, etnisk och språklig minoritet i Nordskandinavien och på Kolahalvön, förr på svenska vanligen kallade lappar, på norska finner.

 3. indoeuropeiska språk

  indoeuropeiska språk, språkfamilj som omfattar språk som har talats länge i Europa och Asien; de talas i dag av uppemot 3 miljarder människor.

 4. mytologi

  mytologi, läran om myterna, dvs. myttolkning, eller samling av myter inom ett bestämt religionsområde, varvid man mera fäster sig vid berättelserna som sådana än vid deras religiösa funktion.
 5. Sibirien

  Sibirien, ryska Sibir, område öster om Uralbergen i Ryska federationen; 12,8 miljoner km2, inklusive ryska Fjärran östern.
 6. Östersjön

  Östersjön, avgränsat havsområde (medelhav) i norra Europa som genom Kattegatt och Skagerrak står i förbindelse med Nordsjön och Atlanten.

 7. same

  same [sa`- el. sa´-] subst. ~n ~r ORDLED: sam-en
  Svensk ordbok