1. finsk-ugriska språk

  finsk-ugriska språk, språkgrupp som sedan urminnes tid har sin utbredning i tajgans skogsbälte från floden Ob och västerut.
 2. finsk-ugriska religioner

  finsk-ugriska religioner, de inhemska, sinsemellan mycket olika religionsformerna hos de folk som talar finsk-ugriska språk.
 3. finsk-ugriska folk

  finsk-ugriska folk, de folk som talar finsk-ugriska språk.
 4. ugriska språk

  ugriska språk, gren av de finsk-ugriska språken bestående av ungerska och dess närmast besläktade språk, chantiska och mansiska.
 5. religion

  religion, en kulturyttring som inte låter sig infångas under någon generellt accepterad, heltäckande definition.

 6. samiska

  samiska, tidigare lapska, finsk-ugriskt språk som har sitt kärnområde i norra Skandinavien, i norra Finland och på Kolahalvön.
 7. tundra

  tundra, det skoglösa området mellan barrskogsområdet (tajgan) och området med hav eller glaciärer särskilt i norra Europa och Asien och arktiska Kanada.

 8. meänkieli

  meänkieli, tidigare benämnd tornedalsfinska, ett språk som talas i svenska Tornedalen och Malmfälten.
 9. runor

  runor, de germanska folkens forna skrift.
 10. samisk religion

  samisk religion, se samer (Religion).