1. uraliska språk

  uraliska språk, gemensam benämning på finsk-ugriska språk och samojediska språk.
 2. slaver

  slaver, samlingsbenämning på folk som talar slaviska språk.
 3. finska

  finska, nationalspråk i Finland med totalt 5,2 miljoner modersmålstalare (2010).

 4. fornbaltisk religion

  fornbaltisk religion, den förkristna tro och sed som omfattades av de nu utdöda fornpreussarna samt av letter och litauer.
 5. Ingermanland

  Ingermanland, finska Inkeri, ryska Izjorskaja zemlja, historiskt landskap norr och söder om floden Neva.
 6. ungerska

  ungerska, ett finsk-ugriskt språk som talas som modersmål av 12,6 miljoner (2010), varav merparten i Ungern samt av större grupper i grannländerna Rumänien, Slovakien, Österrike, Serbien och Ukraina samt av mindre grupper utvandrare i många andra länder, bl.a. USA, Tyskland, Israel och Sverige.
 7. Kurland

  Kurland, lettiska Kurzeme, historisk benämning på ett landområde väster och söder om Rigabukten som i dag tillhör Lettland.
 8. mansiska

  mansiska, mansi, ett finsk-ugriskt språk; se vidare manser.
 9. språkhistoria

  språkhistoria, historisk lingvistik, studiet av språks förändringar.
 10. baltiska språk

  baltiska språk, gren av den indoeuropeiska språkfamiljen omfattande litauiska, lettiska, den på 1600-talet utdöda preussiskan samt de tidigare försvunna kuriska, jatvingiska, semgalliska och seliska.