1. samojediska språk

  samojediska språk, språkgrupp i norra Ryska federationen med en utbredning mellan Barents hav i väster och Tajmyrhalvön i öster.
 2. chanter

  chanter, chanti, folk i västra Sibirien, längs Ob och dess bifloder, tidigare kallat ostjaker eller, tillsammans med de strax väster om dem boende manserna (vogulerna), obugrier.
 3. finnar

  finnar, det finsktalande folk som är bosatt huvudsakligen i Finland samt i angränsande delar av Sverige, Norge, Estland och Ryska federationen.

 4. estniska

  estniska, ett finsk-ugriskt språk som talas som modersmål av drygt 1 miljon (2010), varav merparten i Estland (ca 950 000) samt av grupper om minst 10 000 personer i Ryska federationen, USA, Kanada, Finland och Sverige.

 5. kurer

  kurer, historiskt folk som var bosatt i nuvarande Lettland väster om Rigabukten längs med Östersjön.
 6. mari

  mari, mariska, ett finsk-ugriskt språk; se vidare marier.
 7. Livland

  Livland, latin Livonia, historisk region i Baltikum.
 8. permier

  permier, de finsk-ugriska folk på Uralbergens västsida som talar permiska språk, dvs. komer (syrjäner), komi-perjaker och udmurter (votjaker).
 9. volgafinska språk

  volgafinska språk, gemensam benämning på de finsk-ugriska språken mari (se marier) och mordvinska.
 10. mordviner

  mordviner, finsk-ugriskt folk, bosatt i Ryska federationen inom ett stort område kring mellersta Volga, från Oka till södra Ural; antal: 850 000 (enligt 2002 års folkräkning).