1. samojediska språk

  samojediska språk, språkgrupp i norra Ryska federationen med en utbredning mellan Barents hav i väster och Tajmyrhalvön i öster.
 2. marier

  marier, tidigare kallade tjeremisser, folk som lever i republiken Mari, Ryska federationen, mellan Volgas bifloder Vjatka och Vetluga.
 3. kamkeramisk kultur

  kamkeramisk kultur, nordösteuropeisk stenålderskultur, daterad till ca 4200–2000 f.Kr.
 4. manser

  manser, tidigare kallade voguler, folk i västra Sibirien.
 5. Vladimir-Suzdal

  Vladimir-Suzdal , medeltida ryskt furstendöme i området mellan floderna Oka och Volga.
 6. liver

  liver, finsk-ugriskt folk, ursprungligen troligen bosatt i norra Kurlands kustland, där de arkeologiskt kan spåras till 100-talet e.Kr.
 7. Kustaa Vilkuna

  Vilkuna, Kustaa, 1902–80, finländsk etnolog, docent i finsk-ugrisk etnologi vid Helsingfors universitet 1936–50, professor där 1950–59, ledamot av Finlands akademi 1959–72.
 8. mordvinska

  mordvinska, ett av de största finsk-ugriska språken, modersmål för 580 000 personer.
 9. udmurtiska

  udmurtiska, tidigare votjakiska, finsk-ugriskt språk som talas av mer än 500 000 personer, de flesta bosatta i Udmurtien men även av mindre grupper i Basjkirien och Tatarstan.
 10. komer

  komer, tidigare kallade syrjäner, tillsammans med udmurter och komi-permjaker den permiska grenen bland de finsk-ugriska folken i Ryska federationen.