1. ingrer

  ingrer (ryska izjory, finska inkerikot), finsk-ugriskt folk bosatt i det historiska landskapet Ingermanland.

 2. mariska

  mariska, mari , finsk-ugriskt språk, se marier.
 3. Ryska federationen

  Ryska federationen, Ryssland, stat i norra Europa och Asien.

 4. ester

  ester, finsk-ugriskt folk i norra Baltikum, huvudbefolkningen i Estland (930 000, 2009), som jämte minoriteter av utflyttade ester i andra länder, däribland Ryska federationen (26 600), Sverige (26 000), USA (25 000), Kanada (22 000), Finland (20 000), Australien (6 300), Storbritannien (4 500) och Ukraina (4 300), talar estniska.

 5. samer

  samer, etnisk och språklig minoritet i Nordskandinavien och på Kolahalvön, förr på svenska vanligen kallade lappar, på norska finner.

 6. voguliska

  voguliska, tidigare benämning på det finsk-ugriska språket mansiska.
 7. tjeremissiska

  tjeremissiska, äldre benämning på det finsk-ugriska språket mari.
 8. voguler

  voguler, äldre benämning på det finsk-ugriska folket manser i västra Sibirien.
 9. syrjäner

  syrjäner, äldre namn på komer, ett finsk-ugriskt folk i nordöstra Ryska federationen.
 10. permjaker

  permjaker, komi-permjaker , finsk-ugriskt folk i Ryska federationen, se komer.