1. Ukraina

  Ukraina, stat i östra Europa.

 2. Tyskland

  Tyskland, republik i norra Mellaneuropa.

 3. ukrainare

  ukrainare, tidigare även kallade lillryssar och rutener, personer som har ukrainska som modersmål eller uppfattar sig som etniskt ukrainska.

 4. Världsarvskonventionen

  Världsarvskonventionen, Convention Concerning the Protection of the World Cultural and Natural Heritage, oftast kallad World Heritage Convention, internationell överenskommelse om skydd för världens kultur- och naturarv, antagen av UNESCO:s generalförsamling i Paris 1972.

 5. Slovakien

  Slovakien, stat i Centraleuropa.

 6. Kroatien

  Kroatien, stat på Balkanhalvön i sydöstra Europa.

 7. Rumänien

  Rumänien, stat i sydöstra Europa.

 8. förintelsen

  förintelsen (engelska holocaust, hebreiska shoa), benämning på nazisternas folkmord på judar under andra världskriget 1939–45.

 9. Polen

  Polen, stat i mellersta Europa.

 10. Italien

  Italien, stat i södra Europa.