1. Ukraina

  Ukraina, stat i östra Europa.

 2. förintelsen

  förintelsen (engelska holocaust, hebreiska shoa), benämning på nazisternas folkmord på judar under andra världskriget 1939–45.

 3. Tyskland

  Tyskland, republik i norra Mellaneuropa.

 4. oligarki

  oligarki, fåmannavälde.

 5. Italien

  Italien, stat i södra Europa.

 6. Spanien

  Spanien, stat i sydvästra Europa.

 7. Europa

  Europa, jordens minsta världsdel efter Oceanien, utgörande 1/5 av kontinenten Eurasien.

 8. bruttonationalprodukt

  bruttonationalprodukt, BNP, sammanlagda värdet av de varor och tjänster för slutlig användning som har producerats i ett land för marknaden och för den offentliga sektorn under en period, vanligen ett år.

 9. Polen

  Polen, stat i mellersta Europa.

 10. Österrike

  Österrike, stat i Centraleuropa.