1. stäpp

  stäpp, i ursprunglig mening grässtäpp, gräsdominerat område nästan helt utan träd eller större buskar.
 2. Världsarvskonventionen

  Världsarvskonventionen, Convention Concerning the Protection of the World Cultural and Natural Heritage, oftast kallad World Heritage Convention, internationell överenskommelse om skydd för världens kultur- och naturarv, antagen av UNESCO:s generalförsamling i Paris 1972.

 3. ukrainare

  ukrainare, tidigare även kallade lillryssar och rutener, personer som har ukrainska som modersmål eller uppfattar sig som etniskt ukrainska.

 4. land

  land, geografiskt område som utgör, eller har utgjort, en självstyrande politisk enhet.

 5. Jehovas vittnen

  Jehovas vittnen, egentligen Jehovas vittnen – Bibelsällskapet Vakttornet, internationell religiös rörelse med amerikansk bakgrund.
 6. valuta

  valuta, benämning på ett lands betalningsmedel, till exempel svenska kronor eller brittiska pund.

 7. Irakkriget

  Irakkriget, väpnad konflikt i Irak 2003–11.
 8. Bulgarien

  Bulgarien, stat på östra Balkanhalvön i sydöstra Europa.

 9. Donau

  Donau, tjeckiska, slovakiska och ryska Dunaj, ungerska Duna, bulgariska och serbokroatiska Dunav, rumänska Dunărea, Europas näst största flod (efter Volga), avseende såväl längd (2 860 km) som avrinningsområde (817 000 km2).

 10. Slovakien

  Slovakien, stat i Centraleuropa.