1. Ukraina

  Ukraina är ett land i östra Europa.

 2. ryska

  ryska är huvudspråket i Ryssland och talas också av många miljoner i de länder som tidigare ingick i Sovjetunionen.

 3. kyrillisk skrift

  kyrillisk skrift är ett alfabet som ligger till grund för alfabetena bland många nutida slaviska språk.

 4. slaviska språk

  slaviska språk är en grupp språk inom den indoeuropeiska språkfamiljen.
 5. klezmer

  klezmer är judisk folkmusik från Östeuropa.
 6. Ryska federationen

  Ryska federationen är ett land i norra Europa och Asien.