1. förvar och uppsikt

  förvar och uppsikt, tvångsmedel enligt 2005 års utlänningslag.
 2. ergastisk substans

  ergastisk substans, ämne i växtcell som undandras ämnesomsättningen och lagras upp i cellens inre i form av droppar, kristaller eller partiklar av olika slag.
 3. Haagkonserterna

  Haagkonserterna, benämning på tre resultatlösa traktater som ingicks i Haag 1659 för att åstadkomma en uppgörelse i kriget mellan Sverige och Danmark.
 4. oredlighet mot borgenärer

  oredlighet mot borgenärer, brott mot borgenärer som föreligger bl.a. när en gäldenär på eller är nära obestånd avhänder sig egendom av betydande värde eller, när konkurs är nära förestående, ur Sverige för bort egendom av betydande värde eller, i konkurs, undandrar eller undanhåller konkursförvaltaren någon tillgång.
 5. kriminalvård

  kriminalvård, samhällets organisation för att verkställa fängelsestraff och ansvara för övervakning av skyddstillsynsdömda och villkorligt frigivna.
 6. libertas ecclesiae

  libertas ecclesiae, högmedeltida kyrkopolitiskt program, riktat mot att kyrkor och kyrkoegendom ägdes och förvaltades av kungar, furstar och andra lekmän och mot att andliga (präster och munkar) underordnades lekmän.
 7. Paul Claudel

  Claudel, Paul, född 6 augusti 1868, död 23 februari 1955, fransk diplomat och författare, 1946 invald i Franska akademien; bror till Camille Claudel.
 8. jorden

  jorden, latin Tellus, symbol ⊕, den tredje planeten i solsystemet räknat från solen.

 9. undandräkt

  un`dandräkt subst. ~en ORDLED: und-an--dräkt-en
  Svensk ordbok
 10. flykt

  1flykt subst. ~en ~er ORDLED: flykt-en
  Svensk ordbok