1. hav

  hav, det sammanhängande vattenområde som omger jordens kontinenter, vanligtvis synonymt med världshavet eller oceanerna.
 2. Saltsjöbadsavtalet

  Saltsjöbadsavtalet, huvudavtal 1938 mellan SAF och LO.
 3. undanta

  un`danta äv. un`dantaga verb undantog undantagit undantagen undantagna, pres. undantar äv. undantager ORDLED: und-an--tag-it SUBST.: undantagande; undantag
  Svensk ordbok
 4. antiziganism

  antiziganism, benämning på rasism riktad mot romer.
 5. anställningsskydd

  anställningsskydd, arbetstagares rättsliga skydd mot godtycklig eller osaklig uppsägning av anställningsavtalet från arbetsgivarens sida.
 6. lots

  lots, tjänsteman med kompetens att biträda fartygsbefälhavare med fartygets framförande i och utanför lotsled liksom vid ankring eller förtöjning.
 7. hed

  hed, i ekologisk mening ett växtsamhälle där låga risartade växter eller smalbladiga gräs eller gräsliknande växter förhärskar, ofta med ett bottenskikt av mossor eller lavar; dock undantas liknande vegetation på myrar.
 8. spam

  spam, skräppost, massutskick på internet av meddelanden som mottagaren vid fritt val skulle avstått från att erhålla, till exempel reklam.

 9. produktivt arbete

  produktivt arbete, nationalekonomiskt begrepp som enligt bl.a. Pareto omfattar allt arbete som direkt eller potentiellt bidrar till att öka det totala flödet av varor och tjänster.
 10. giftorättsgods

  giftorättsgods, benämning enligt äktenskapsbalken (ÄktB) på all makes egendom som inte är enskild egendom.