1. Saltsjöbadsavtalet

  Saltsjöbadsavtalet, huvudavtal 1938 mellan SAF och LO.
 2. hav

  hav, det sammanhängande vattenområde som omger jordens kontinenter, vanligtvis synonymt med världshavet eller oceanerna.
 3. undanta

  un`danta äv. un`dantaga verb undantog undantagit undantagen undantagna, pres. undantar äv. undantager ORDLED: und-an--tag-it SUBST.: undantagande; undantag
  Svensk ordbok
 4. hed

  hed, i ekologisk mening ett växtsamhälle där låga risartade växter eller smalbladiga gräs eller gräsliknande växter förhärskar, ofta med ett bottenskikt av mossor eller lavar; dock undantas liknande vegetation på myrar.
 5. anställningsskydd

  anställningsskydd, arbetstagares rättsliga skydd mot godtycklig eller osaklig uppsägning av anställningsavtalet från arbetsgivarens sida.
 6. hedserien

  hedserien, växtekologisk sammanfattning av hedar (se hed) och hedskogar.
 7. produktivt arbete

  produktivt arbete, nationalekonomiskt begrepp som enligt bl.a. Pareto omfattar allt arbete som direkt eller potentiellt bidrar till att öka det totala flödet av varor och tjänster.
 8. giftorättsgods

  giftorättsgods, benämning enligt äktenskapsbalken (ÄktB) på all makes egendom som inte är enskild egendom.
 9. gårdfarihandel

  gårdfarihandel, benämning på ambulerande handel, främst på landsbygden och i äldre tid, där kunden uppsöks av försäljare från annan ort; avyttring vid dörren av t.ex. blommor eller fisk eller nasarnas småhandel räknas knappast dit.

 10. spam

  spam, skräppost, massutskick på internet av meddelanden som mottagaren vid fritt val skulle avstått från att erhålla, till exempel reklam.