1. utmätning

  utmätning, tagande i mät, särskild form för verkställighet av betalningsskyldighet i pengar.
 2. antiziganism

  antiziganism, benämning på rasism riktad mot romer.
 3. Nursultan Nazarbajev

  Nazarbajev, Nursultan, född 6 juli 1940, kazakstansk politiker, president 1991–2019.

 4. inrösningsjord

  inrösningsjord, odlad eller odlingsbar jord. Enligt enskiftesbestämmelserna från början av 1800-talet skulle all inrösningsjord skiftas mellan jordägarna, medan den icke odlingsbara jorden, avrösningsjorden, skulle undantas från skiftet.
 5. undantaga

  undantaga se undanta
  Svensk ordbok
 6. salmonellos

  salmonellos, infektionssjukdom orsakad av olika arter i bakteriesläktet Salmonella (till exempel Salmonella enteritidis och Salmonella typhimurium), vanligen undantas Salmonella typhi och Salmonella paratyphi (se tyfoid respektive paratyfoid).
 7. produktivt arbete

  produktivt arbete, nationalekonomiskt begrepp som enligt bl.a. Pareto omfattar allt arbete som direkt eller potentiellt bidrar till att öka det totala flödet av varor och tjänster.
 8. grundavdrag

  grundavdrag, vid inkomstbeskattningen personligt avdrag som undantar ett minimibelopp av förvärvsinkomsten från beskattning.

 9. platsanmälan

  platsanmälan, meddelande som arbetsgivare är skyldig att lämna till den offentliga arbetsförmedlingen om ledig plats.
 10. kvittning

  kvittning, permanent överenskommelse mellan partier eller politiska block i riksdag eller annan parlamentarisk församling för att reglera deltagandet i voteringar så att den parlamentariska balansen mellan blocken enligt valutslag inte rubbas genom frånvaro (på grund av sjukdom, tjänsteresa eller dylikt) för endera sidan.