1. flyktingorganisation

  flyktingorganisation, internationellt organ med syfte för att samordna lösningen på flyktingproblem.

 2. Sudan

  Sudan, stat i nordöstra Afrika.

 3. festkalender

  festkalender, en religions regelbundet återkommande högtider och minnesdagar, samt den astronomiska beräkningen av deras tidpunkter.
 4. bodelning

  bodelning, delning av makars giftorättsgods eller av sambors bostad och bohag.
 5. skogsbruk

  skogsbruk, skogshushållning, sammanfattande benämning på verksamhet där skog utnyttjas för produktion av virke för efterföljande bearbetning och användning.
 6. laservapen

  laservapen, vapen som utnyttjar laserstrålning för att störa, skada eller förstöra ett mål.
 7. äktenskap

  äktenskap (medellågtyska echtschop), en i särskilda former ingången förbindelse mellan två personer.
 8. Afrika

  Afrika, jordens näst största världsdel.

 9. internet

  internet, världsomspännande datornät bestående av hopkopplade regionala och lokala nät där alla anslutna datorer kommunicerar enligt fastställda regler, kommunikationsprotokollen inom TCP/IP-familjen (Transmission Control Protocol/Internet Protocol).

 10. frilista

  2fri`lista verb ~de ~t ORDLED: fri--list-ar SUBST.: frilistande, frilistning
  Svensk ordbok