1. immunitet

  immunite´t subst. ~en ORDLED: im-mun-itet-en
  Svensk ordbok
 2. förbehålla

  fö`rbehålla verb förbehöll förbehållit förbehållen förbehållna, pres. förbehåller ORDLED: för--be-håll-er SUBST.: förbehåll
  Svensk ordbok
 3. undantag

  un`dantag subst. ~et, plur. ~, best. plur. ~en ORDLED: und-an--tag-et
  Svensk ordbok