1. knäpp

  3knäpp adj. ~t
  Svensk ordbok
 2. griller

  grill´er subst., plur. ORDLED: grill-er
  Svensk ordbok
 3. mystifikation

  mystifikation [-ʃo´n] subst. ~en ~er ORDLED: mysti-fik-at-ion-en
  Svensk ordbok
 4. egenartad

  e`genartad adj. egenartat ORDLED: egen-art-ad
  Svensk ordbok
 5. mumrik

  mum´rik subst. ~en ~ar ORDLED: mumr-ik-en
  Svensk ordbok
 6. sällsam

  säll`sam adj. ~t ~ma ORDLED: säll-samm-are
  Svensk ordbok
 7. likväl

  likväl [li´k- el. med två huvudtryck] adv. ORDLED: lik--väl
  Svensk ordbok
 8. mirabile dictu

  mirabile dictu [mira´bile dik`tu äv. mira`-] adv. ORDLED: mir-abile dictu
  Svensk ordbok
 9. besynnerlig

  besynn´erlig adj. ~t ORDLED: be-synner-lig
  Svensk ordbok
 10. kuriös

  kuriö´s adj. ~t ORDLED: kuri-ös
  Svensk ordbok