1. kris

  kris, psykologisk kris, svår situation, reaktionen på en livssituation där individens tidigare erfarenheter inte är tillräckliga för att hen ska kunna bemästra situationen utan ett betydande psykiskt lidande.
 2. industrihistoria

  industrihistoria, studier av industriell utveckling, dvs. industrins förändrade omfattning, dess innehåll, dess drivkrafter och konsekvenser.
 3. Kristdemokraterna

  Kristdemokraterna är ett politiskt parti i Sverige.

 4. övernaturliga väsen

  övernaturliga väsen, supranormala väsen, fantasiskapelser som återfinns i folktron i alla kulturer och utgör en väsentlig del av denna.

 5. Andy Warhol

  Warhol, Andy, egentligen Andrew Warhola, född 6 augusti 1928, död 22 februari 1987, amerikansk konstnär.

 6. Oscar II

  Oscar II (Oskar II), född 21 januari 1829, död 8 december 1907, kung av Sverige från 1872 och av Norge 1872–1905, son till Oscar I och Josefina, bror till Karl (XV), Gustaf, Eugénie och August.

 7. tomte

  tomte, gestalt i folktron.
 8. manierism

  manierism, konsthistorisk term (förr med nedsättande innebörd) för stilsträvanden inom i synnerhet den italienska konsten ca 1520–1600, tidigare kallad senrenässans.
 9. omsorg

  omsorg, i samband med lagstiftning i slutet av 1960-talet term för samhällets särskilda insatser till stöd för personer med begåvningsmässiga funktionshinder (utvecklingsstörning).
 10. Birka

  Birka, vikingatida handelsplats eller ”stad” i svearnas rike, sedan medeltiden identifierad med mälarön Björkö i Adelsö socken, Uppland.