1. omsorg

  omsorg, i samband med lagstiftning i slutet av 1960-talet term för samhällets särskilda insatser till stöd för personer med begåvningsmässiga funktionshinder (utvecklingsstörning).
 2. evigt liv

  evigt liv, odödlighet.
 3. Re

  Re, Ra, i fornegyptisk religion solgudens mest betydelsefulla form.
 4. sic

  sic, så.
 5. slagverk

  slagverk, uppsättningen av slaginstrument i en ensemble eller orkester.
 6. altruism

  altruism, i biologin: uppträdande eller handlingssätt varigenom en individ gynnar en annan individ på sin egen bekostnad.
 7. antropomorfism

  antropomorfism, föreställningen att en gudom, en demon eller något annat icke mänskligt väsen har människoliknande gestalt (fysisk antropomorfism) eller människoliknande själsliv (psykisk antropomorfism), t.ex. när fablernas djur talar som människor.
 8. Rembrandt

  Rembrandt, egentligen Rembrandt Harmenszoon van Rijn, född 15 juli 1606 i Leiden, död 4 oktober 1669 i Amsterdam, nederländsk målare, tecknare och grafiker, en av konsthistoriens centralgestalter.

 9. kronhjort

  kronhjort, Cervus elaphus, art i hovdjursfamiljen hjortdjur.
 10. Kuwaitkriget

  Kuwaitkriget, väpnad konflikt 1990–91 angående överhögheten över Kuwait mellan en koalition av 29 stater, stödd av FN (FN-alliansen) och Irak.