1. Amsterdamfördraget

  Amsterdamfördraget, egentligen Amsterdamfördraget om ändring av fördraget om Europeiska unionen, fördragen om Europeiska gemenskaperna och vissa akter som hör samman med dem, avtal mellan Europeiska unionens (EU:s) medlemsstater om förändringar i EU:s konstituerande fördrag, Unionsfördraget (Maastrichtfördraget), samt de tre gemenskapsfördragen Romfördraget (EG-fördraget), EURATOM-fördraget samt EKSG-fördraget.
 2. Kuwaitkriget

  Kuwaitkriget, väpnad konflikt 1990–91 angående överhögheten över Kuwait mellan en koalition av 29 stater, stödd av FN (FN-alliansen) och Irak.
 3. evidensbaserad medicin

  evidensbaserad medicin, EBM, evidensbaserad sjukvård, inom medicinskt arbete medveten och systematisk användning av bästa tillgängliga vetenskapliga faktaunderlag (evidens), tillsammans med klinisk erfarenhet och patientens preferenser.
 4. Yoko Ono

  Ono, Yoko, född 18 februari 1933, japansk-amerikansk konstnär, filmskapare, kompositör och sångerska.
 5. ironi

  ironi innebär att man säger eller skriver motsatsen till det man menar och räknar med att den som hör eller läser ska förstå detta.

 6. Bertolt (Bert) Brecht

  Brecht, Bertolt (Bert), född 10 februari 1898, död 14 augusti 1956, tysk lyriker, dramatiker och regissör, ett av de största namnen inom 1900-talets teater.

 7. islam

  islam är den religion som har Muhammed som profet och Koranen som helig skrift.
 8. friidrott

  friidrott, tidigare även allmän idrott, samlande term för idrottsgrenar inom disciplinerna löpning, hopp, kast och mångkamp.

 9. första maj

  första maj, arbetarrörelsens demonstrationsdag.

 10. kulturekologi

  kulturekologi, inriktning inom kultur- och socialantropologin (se kulturantropologi) som studerar samspelet mellan kulturen och den omgivande miljön.