1. önska

  ön`ska verb ~de ~t ORDLED: önsk-ar SUBST.: önskande, önskning; önskan
  Svensk ordbok
 2. öde

  1ö`de subst. ~t ~n ORDLED: öd-et
  Svensk ordbok
 3. ond

  ond adj. ont, efter prep. ibl. ondo, komp. ~are el. vanl. värre [vär´e], superl. ~ast el. vanl. värst
  Svensk ordbok
 4. trycka

  tryck`a verb tryckte tryckt, pres. trycker ORDLED: tryck-er SUBST.: tryckande (till 1,3 och 4), tryckning (till 1 och 3); tryck (till 1--3)
  Svensk ordbok
 5. takt

  takt subst. ~en ~er ORDLED: takt-en
  Svensk ordbok
 6. andas

  an`das verb andades andats ORDLED: and-as SUBST.: andande (till 2 och 3), andning (till 1 och 2)
  Svensk ordbok
 7. se

  se verb såg sett, pres. ser SUBST.: seende
  Svensk ordbok