1. resonans

  resonans, inom fysiken ett allmänt fenomen hos svängande (oscillerande) system som innebär att även en svag, periodisk yttre störning (drivande kraft) inom ett snävt frekvensområde kan leda till att systemets svängningsamplitud ökar kraftigt.
 2. Aristoteles

  Aristoteles var en grekisk filosof som verkade i Athen på 300-talet före Kristus.
 3. fiberoptik

  fiberoptik, optiskt system där ljus leds genom en cylinder av ljusgenomsläppande material under upprepade reflexioner mot cylinderytan.
 4. ergonomi

  ergonomi, läran om människan i arbete; samspelet mellan människan och arbetsredskapen.

 5. majoritet

  majoritet, flertal, flest av de röstande; motsats: minoritet.
 6. Srebrenica

  Srebrenica, gruvstad i östra Bosnien och Hercegovina; 15 600 invånare (2014).

 7. Jim Jones

  Jones, James (Jim), 1931–78, amerikansk sektledare, grundare och ledare av Peoples Temple, som blivit känd för ett massjälvmord 18 november 1978.

 8. filterbubbla

  filterbubbla, det tillstånd som uppstår när internetanvändare isoleras från information som går emot en åsikt eller övertygelse. 

 9. finlandssvenska

  finlandssvenska, den variant av svenska som används i Finland.
 10. pingviner

  pingviner, Spheniscidae, den enda familjen i ordningen pingvinfåglar.