1. upp

  upp adv.
  Svensk ordbok
 2. uppsägning

  uppsägning, ensidig förklaring av part i anställnings- eller kollektivavtal att avtalet ska upphöra.
 3. Uppsala öd

  Uppsala öd (av fornsvenska öðer ’rikedom’), benämning på en samling jordegendomar som tillhörde kronan i det medeltida Sverige.
 4. upplagsnäring

  upplagsnäring, hos växter, alger och cyanobakterier de assimilationsprodukter som inte har någon omedelbar funktion utan lagras för framtida behov.
 5. Uppenbarelseboken

  Uppenbarelseboken, Johannes uppenbarelse, bok i Nya Testamentet; sist i Bibeln.
 6. uppmärksamhetsstörning

  uppmärksamhetsstörning, tillfällig eller permanent störning av förmågan att hålla kvar uppmärksamheten på olika typer av inifrån eller utifrån kommande stimuli.

 7. upplysningsfilosofi

  upplysningsfilosofi, det filosofiska och kulturella program som utformades av upplysningstidens tänkare under 1700-talet; se upplysningen.
 8. uppslagsbok

  uppslagsbok, uppslagsverk, alfabetiskt eller systematiskt uppställd framställning av vetande i bokform.

 9. uppmärksamhet

  uppmärksamhet, selektiv funktion inom varseblivning som innebär att vissa aspekter i omgivningen fokuseras.
 10. uppfinning

  uppfinning, anordning eller metod för att lösa ett tekniskt problem som fungerar på ett nytt och effektivare sätt än tidigare anordningar eller metoder.