1. upplyst despotism

  upplyst despotism, benämning som främst avser 1700-talets kungliga maktutövning som på flera håll i Europa ägde rum i enväldiga former men som idémässigt moderniserats i enlighet med upplysningens grundsatser.
 2. Uppsala tempel

  Uppsala tempel, benämning på en förmodad förkristen helgedom i Uppland, vars existens baseras på ett omnämnande från 1070 hos Adam av Bremen.
 3. Uppsala län

  Uppsala län, län i nordöstra Svealand.

 4. uppvällning

  uppvällning, inom oceanografi vertikal vattenrörelse i havet som lokalt ersätter ytvatten med djupvatten, dvs. vatten från djupare lager.
 5. uppståndelse

  uppståndelse, de dödas uppståndelse, uppväckelse till fullkomligt och evigt liv efter döden eller på ”den yttersta dagen”.
 6. upplåtelseform

  upplåtelseform, samlande term för de rättigheter och skyldigheter som följer med förfogande över bostadslägenhet.

 7. uppslutning

  uppslutning, i kemin överföring av ett svårlösligt ämne till löslig form genom en kemisk reaktion.
 8. uppsägningstid

  uppsägningstid, den tid som ska förlöpa efter en uppsägning av ett avtal innan detta upphör att gälla.
 9. uppfordringshöjd

  uppfordringshöjd, prestandamått huvudsakligen använt om pumpar.
 10. uppsatskrukor

  uppsatskrukor, annan benämning på vasgarnityr.