1. Uppsalafilosofin

  Uppsalafilosofin, filosofisk riktning vars upphovsmän var Axel Hägerström och Adolf Phalén.
 2. upplag

  upplag, avgränsat område för tillfällig eller permanent deponering av t.ex. avfall, produkter eller material.
 3. uppsägningslön

  uppsägningslön, lön som arbetstagare är berättigad till under uppsägningstid.
 4. uppror

  uppror, högmålsbrott som innebär att någon med vapenmakt eller annat våld företar handling för att omstörta statsskicket eller agerar så att fara för uppsåtets förverkligande uppstår.
 5. Uppsalaåsen

  Uppsalaåsen, rullstensås i östra Mälardalen; ca 250 km lång.
 6. uppdragsavtal

  uppdragsavtal, arbetsavtal som inte är anställningsavtal.
 7. uppvigling

  uppvigling, brott mot allmän ordning som begås av den som offentligen (muntligt eller skriftligt) uppmanar allmänheten att begå brott, svika en medborgerlig skyldighet eller vara ohörsam mot myndighet.
 8. upplaga

  upplaga, edition , i bibliografisk terminologi samtliga från en i huvudsak oförändrad sättning tryckta exemplar av en bok eller annan trycksak.
 9. upplåtelse

  upplåtelse, juridisk term för det fall att någon medger annan en begränsad rätt att under viss tid förfoga över ett objekt, t.ex. genom att hyra det.
 10. upphovsrättslagen

  upphovsrättslagen, i allmänt språkbruk benämning på lag om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk.