1. uppkvark

  uppkvark, u-kvark, en av de fundamentala kvarkarna som bygger upp alla starkt växelverkande elementarpartiklar.
 2. Uppåkra

  Uppåkra, församling i Lunds stift, Staffanstorps kommun, Skåne (Skåne län); 6 899 invånare (2016).

 3. uppfrysning

  uppfrysning, fenomen i områden med tjäle som innebär att större föremål i marken rör sig uppåt genom frostens inverkan.
 4. uppmärksamhetsstörning

  uppmärksamhetsstörning, tillfällig eller permanent störning av förmågan att hålla kvar uppmärksamheten på olika typer av inifrån eller utifrån kommande stimuli.

 5. upplysningsplikt

  upplysningsplikt, plikt som åvilar en avtalspart när han med fog bör räkna med att det är särskilt betydelsefullt för hans medkontrahent att få kännedom om vissa förhållanden.
 6. uppvigling

  uppvigling, brott mot allmän ordning som begås av den som offentligen (muntligt eller skriftligt) uppmanar allmänheten att begå brott, svika en medborgerlig skyldighet eller vara ohörsam mot myndighet.
 7. Uppsalaskolan

  Uppsalaskolan, även kallad Skandinaviska skolan, riktning inom den gammaltestamentliga exegetiken.
 8. uppstoppning

  uppstoppning, taxidermi, konservering och montering eller skinnläggning av hår-, fjäder- eller fjällbeklädda djurskinn.
 9. Upplandslagen

  Upplandslagen, den landskapslag som tillämpades i Uppland och Gästrikland under medeltiden före mitten av 1300-talet.
 10. Uppsa kulle

  Uppsa kulle, gravhög från järnåldern i Runtuna församling, Södermanland, med sina 55 m i diameter och 9 m i höjd landskapets största.