1. Uppfinningarnas bok

  Uppfinningarnas bok, tekniskt och teknikhistoriskt översiktsverk.
 2. Uppsala högar

  Uppsala högar, benämning på de så kallade kungshögarna i Gamla Uppsala.

 3. Upplands-Bro

  Upplands-Bro, kommun i Uppland (Stockholms län).

 4. Uppsala möte 1593

  Uppsala möte 1593, möte sammankallat av hertig Karl (sedermera Karl IX) för att skapa religiös enhet i landet efter Johan III:s försök att införa reformkatolsk gudstjänst (se liturgiska striden).
 5. Uppsala astronomiska observatorium

  Uppsala astronomiska observatorium, del av Institutionen för fysik och astronomi vid Uppsala universitet.
 6. fotosyntes

  fotosyntes är när växter och alger bildar glukos (en typ av socker) av koldioxid och vatten.

 7. talibaner

  talibaner, islamistisk rörelse i Afghanistan och Pakistan.

 8. cell

  cell, inom biologin: den minsta levande enhet, omsluten av ett cellmembran, som bygger upp organismer.

 9. socialism

  socialism, benämning på såväl en uppsättning politiska ideal som rörelser eller partier som arbetar för att förverkliga dessa ideal.
 10. DNA

  DNA, deoxiribonukleinsyra, den makromolekyl som utgör genomet (arvsmassan) hos alla kända levande organismer (huvudkomponent i kromosomer) samt hos flera virus.